关于vue.js中的input事件

<div id="app">
 <currency-input 
  label="Price" 
  v-model="price"
 ></currency-input>
 <currency-input 
  label="Shipping" 
  v-model="shipping"
 ></currency-input>
 <currency-input 
  label="Handling" 
  v-model="handling"
 ></currency-input>
 <currency-input 
  label="Discount" 
  v-model="discount"
 ></currency-input>
 
 <p>Total: ${{ total }}</p>
</div>
Vue.component('currency-input', {
 template: '\
  <div>\
   <label v-if="label">{{ label }}</label>\
   $\
   <input\
    ref="input"\
    v-bind:value="value"\
    v-on:input="updateValue($event.target.value)"\
    v-on:focus="selectAll"\
    v-on:blur="formatValue"\
   >\
  </div>\
 ',
 props: {
  value: {
   type: Number,
   default: 0
  },
  label: {
   type: String,
   default: ''
  }
 },
 mounted: function () {
  this.formatValue()
 },
 methods: {
  updateValue: function (value) {
   var result = currencyValidator.parse(value, this.value)
   if (result.warning) {
    this.$refs.input.value = result.value
   }
   this.$emit('input', result.value)
  },
  formatValue: function () {
   this.$refs.input.value = currencyValidator.format(this.value)
  },
  selectAll: function (event) {
   // Workaround for Safari bug
   // http://stackoverflow.com/questions/1269722/selecting-text-on-focus-using-jquery-not-working-in-safari-and-chrome
   setTimeout(function () {
     event.target.select()
   }, 0)
  }
 }
})

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  price: 0,
  shipping: 0,
  handling: 0,
  discount: 0
 },
 computed: {
  total: function () {
   return ((
    this.price * 100 + 
    this.shipping * 100 + 
    this.handling * 100 - 
    this.discount * 100
   ) / 100).toFixed(2)
  }
 }
})

在上面的代码中,对input事件有如下疑惑:
v-on:input=”updateValue($event.target.value)” 明确定义了组件this.$emit(‘input’, result.value)呢?为什么调用this.$emit(‘input’, result.value)不触发updateValue而是其他的方法呢?

回答:

$.emit()和$.on()是一对,都是自定义方法,一个触发一个监听,常用在子组件向父组件传递数据方面
你在本例中你如果想在input中触发updeteVlue方法,你直接在调一次updeteVlue()就好

回答:

input属于原生事件this.$emit()无法触发原生事件
this.$emit()一般用于自定义事件父子组件传值,触发器

回答:

input事件与v-model可以实现数据双向绑定。 这条答案非常关键

暂无评论

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注