js 多层嵌套的数组,取出最后一层的数据?

需要获取到isCheck = true 的所有id的集合

list: [{
 id: '1',
 isCheck: false,
 children: [{
  id: '1-1',
  isCheck: false,
  children: null
 }, {
  id: '1-2',
  isCheck: true,
  children: null
 }]
}, {
 id: '2',
 isCheck: false,
 children: [{
  id: '2-1',
  isCheck: true,
  children: null
 }]
}, {
 id: '3',
 isCheck: true,
 children: null
}]

想到用递归算法,把数组扁平化降级,可是获取到的数据不对,希望获取到数据为

['1-2', '2-1', '3']
 steamroller: function (arr) {
  let newArr = []
  let flat = function (item) {
   for (var i = 0; i < item.length; i++) {
    if (Array.isArray(item[i].children)) {
     flat(item[i])
    } else {
     newArr.push(item[i])
    }
   }
  }
  flat(arr)
  return newArr
 }

求助求助!

回答:

const result = [],
 getId = arr => {
  arr.forEach(v => {
    v.isCheck && result.push(v.id);
    if (v.children instanceof Array) {
      getId(v.children)
    }
  });
}
getId(list);
console.log(result) //["1-2", "2-1", "3"]

递归一下

回答:

function flattern(data) {
 return data.reduce((iter, val) => {
  if(val.isCheck) iter.push(val.id);
  return val.children ? [...iter, ...flattern(val.children)] : iter;
 }, []);
}

var result = flattern(data);
console.log(result);

回答:

你是想要获取到所有的 children 下面的 id?

function funEach(data){
  var arr = new Array();        //  准备空数组存放
  /*  第一层是索引数组 */
  for(var i = 0;i < data.length;i++){
    /*  该判断通过,说明下面具有值   */
    if(data[i]['children'][0] != undefined){
      var l = data[i]['children'][0];      //  准备个临时变量
      for(var iOne = 0;iOne < l.length;i++){
        arr[] = l['id'];
      }
    }
  }
  return arr;
}

嗯,按我逻辑来想的话应该是没问题的。

暂无评论

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注